יעוץ ראשוני
ללא התחייבות

הרשם כאן ונחזור
אליך בהקדם. 
החל ממרץ 2007 , תקנת בטיחות בעבודה כוללת הנחיות לעבודה בגובה : כל עובד אשר עובד בגובה העולה על 2 מטרים חייב בהתקיים תנאים מסויימים ,  לקבל הכשרה להיות "עובד בגובה". כ-47% מתאונות העבודה שבהם נגרם מוות , מקורם בתאונות עבודה בגובה - למרות שרק 15% מהעובדים , מוגדרים כבעלי "גישה לעבודה בגובה". בחברת "קו פיננסי יחיאל מאור בע"מ" אנו שמים דגש על הדרכת בטיחות בסטנדרטים הגבוהים ביותר , הכוללת התייחסות לכל האספקטים שעובד בגובה נתקל בהם : עבודת יום , עבודה בלילה , עבודה בתוך מבנה , עבודה בשטח פתוח וכיו"ב. 
תכני ההדרכה בראשי פרקים : מבוא כללי לעבודה בגובה | הדרכה על סולמות | עבודה על גגות | עבודה על קונסטרוקציות/פיגומים | עבודה על פיגומים ממוכנים | שימוש בבמות הרמה + סלי הרמה | עבודה בחלל מוקף. 

הדרכת בטיחות כללית

הדרכות בטיחות הן האמצעי היעיל ביותר למניעת תאונות עבודה ושמירה על בריאות העובדים. 
במדינות רבות בעולם וגם בישראל , הכירו בחשיבות הרבה של הדרכות בטיחות ועל כן נקבעו תקנות וחוקים המסדירים את נושא הדרכת הבטיחות בעסק/ארגון. וזו לשון החוק:
"מחזיק במקום העבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום שבו מועסק העובד והוראות עדכניות לשימוש ולהפעלה בטוחה של הציוד וחומרי העבודה במקום".
החוק למעשה מחייב מעסיקים לבצע הדרכות בטיחות לעובדיהם , לפחות אחת לשנה.
הדרכות הבטיחות יינתנו לעובדים במפעל באמצעות מדריך שאושר לתפקיד על ידי מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת.

בחברתנו אנו בונים תכנית הדרכת בטיחות שנתית , או חד פעמית (אד הוק) לפי דרישת הבעלים. למדריכים בנושאי בטיחות המועסקים בחברה , יש ניסיון רב בהדרכה והם מתעדכנים באופן שוטף בקורסים מקצועיים , ימי עיון והדרכות שהם עוברים בעצמם. 

הדרכת בטיחות : עבודה בגובה

הדרכת בטיחות אש כוללת הרצאה ותרגול מעשי של סיכוני אש, שימוש באמצעי מניעה וכיבוי שריפות. 
חברת קו פיננסי יחיאל מאור בע"מ מבצעת הדרכות בטיחות אש בחברות , ארגונים , מוסדות ציבור , רשויות מקומיות וכיו"ב. 
הדרכה בטיחות אש כוללת : מבוא ומושגי יסוד בבטיחות אש | תאונות עבודה כתוצאה מאירועי אש | מוקדי סיכון עיקריים ודרכי גילוי , ניטור ומניעה | סוגי דליקות ודרכי התנהלות באש | שימוש יעיל במערכות גילוי אש ועשן | תחזוקת עמדות כיבוי , מטפים וספרינקלרים
שיטות כיבוי אש | נקיטת אמצעי זהירות בסיכוני חשמל | דרכי מילוט ופינוי נפגעים. 

תכני ההדרכה מתעדכנים מעת לעת לפי הוראות מערך כיבוי והצלה והמוסד לבטיחות וגיהות.  

הדרכת בטיחות אש

רענון נהלי בטיחות למלגזנים

לפני הפעלת מלגזה , חובה על המפעיל להכיר את מבנה המלגזה , מערכותיה ואופן פעולתה. מי שמפעיל מלגזה בפעם הראשונה , או מפעיל מלגזה חדשה / לא מוכרת , חייב לקבל הדרכה ולהיות מלווה ע"י מפעיל מוסמך בתחילת עבודתו.
בהדרכות שאנו עורכים למלגזנים , מושם דגש על הנושאים הבאים : 
הוראות כלליות למלגזנים , סיכונים בנהיגת והפעלת מלגזה , נהלי סטיחות בעבודה , נהיגה נכונה , הרמה ושינוע. 
לחברת "קו פיננסי יחיאל מאור בע"מ" ניסיון רב שנים בהדרכת מלגזנים במאות חברות ומפעלים שונים. 
 
קו פיננסי יחיאל מאור בע"מ | אימבר 7 , פ"ת.  טל': 03-9200200 , פקס' : 03-9223223